Category: ! Utan en kolumn

  • Certifikat för sexuell mognad

    Vid arton år verkar det för många att sexuellt liv slutar med en ung ålder. Vilken illusion! – De som redan har varit övertygade utropar: all fullhet av nöje i erotik och sex avslöjas endast med erfarenhet. Grundidéer Mannens väg till nöjeshöjderna ligger genom förmågan att kontrollera hans önskan, uppmärksamhet och kroppsliga reaktioner. Nöjet med…